Kansainvälinen henkilöverotus


Kuvaus
    Koulutuksessa käydään laajasti läpi kansainvälisen työskentelyn verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyviä asioita niin Suomesta ulkomaille lähetettävän työntekijän kuin Suomeen tulevan ulkomaalaisen työntekijän kannalta sekä ulkomaisten vuokratyövoiman verotusta.

Koulutuksessa käydään läpi myös koronapandemian vaikutuksia kansainvälisiin työskentelytilanteisiin ja verovelvollisuusasemaan. Tarkastellaan sitä, kuinka kansainvälisiin työskentelytilanteisiin liittyviä verolainsäännöksiä ja verosopimusmääräyksiä on tulkittu tilanteissa, joissa koronapandemia on vaikuttanut työskentelyolosuhteisiin. Lisäksi käsitellään sitä, kuinka koronapandemia on vaikuttanut siihen, missä valtiossa työntekijä on vakuutettu.

Koulutuksessa käsitellään vero-ohjeet:
Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Ulkomaantyöskentelyn verotus
Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta
Aika
    Ti 10.11.2020 klo 09:15 - 16:00
Paikka
    HELSINKI
Tavoite
    Koulutuksessa saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:
- Mitä tulee huomioida komennuslaisen veroilmoitusta laadittaessa?
- Milloin ulkomaantyöskentelyn palkka on Suomessa verovapaa
- Miten kaksinkertainen verotus poistetaan
- Milloin ulkomaiselle yritykselle syntyy Suomeen kiinteä toimipaikka ja mikä merkitys sillä on verotuksen ja työnantajavelvoitteiden kannalta
- Miten ulkomaisia vuokratyöntekijöitä verotetaan
- Milloin ulkomailta tuleva ns. avainhenkilö voi päästä Suomessa huojennetun verotuksen piiriin
- Millaisin edellytyksin matkakustannusten korvaukset ovat verovapaita ulkomaankomennuksen aikana
- Miten ulkomaankomennusten suunnittelulla ja rakenteella voi vaikuttaa verotukseen
- Mihin maahan sosiaaliturvamaksut maksetaan
Sisältö
    Ulkomailla työskentelevät suomalaiset

- Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
- Verosopimuksen mukainen asuinvaltio
- Koronapandemian vaikutus verovelvollisuusasemaan
- Kuuden kuukauden verovapaussääntö ulkomaantyössä
- Koronapandemia ja pakottava Suomessa oleskelu kuuden kuukauden verovapaussäännöksen kannalta
- Suomen solmimien verosopimusten vaikutus palkan verotukseen; työmatkat ja lyhyet komennukset ulkomaille
- Verotus työskentelyvaltiossa ja kaksinkertaisen verotuksen poistaminen
- Kuinka koronapandemia on vaikuttanut verotusoikeuden jakautumiseen verosopimusvaltioiden kesken
- Suomalaisen työnantajan velvollisuudet - maksajan merkitys
- Veroilmoituksen antaminen Suomeen
- Muuttokustannukset
- Paluuseen liittyvät verokysymykset
- Ulkomaankomennuksiin liittyvät sopimukset ja niiden verovaikutukset
- Suomen sosiaaliturvassa säilyminen ulkomaantyöskentelyn aikana
- Koronapandemian vaikutus siihen, missä valtiossa työntekijä on vakuutettu
- Sosiaalivakuutusmaksujen maksaminen käytännössä ja maksujen peruste

Ulkomaiset työntekijät Suomessa

Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa
Laki vaikuttaa Suomeen töihin tulevien työntekijöiden oikeuteen tulla Suomessa sairausvakuutetuksi eli saada KELA:n myöntämiä etuuksia

- Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
- Rajoitetusti verovelvollisten lähdeverotus
- Rajoitetusti verovelvollisen mahdollisuus hakeutua progressiiviseen verotukseen
- Ulkomaisen vuokratyövoiman verotus Suomessa
- Suomalaisen ja ulkomaisen lähettävän työnantajan työnantajavelvoitteet
- Laki työntekijöiden lähettämisestä
- Kiinteä toimipaikka verotuksessa ja sen vaikutus verotukseen sekä työnantajavelvoitteisiin
- Ulkomaisten avainhenkilöiden verotus
- Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus
- Matkakustannusten korvausten verotuksen pääperiaatteet
- Muuttokustannukset
- Suomeen tulevien ulkomaisten työntekijöiden vakuuttaminen
- Vakuutusvelvollisuudesta vapautuminen
- A1-todistukset

Muiden tulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa
- Optiot, osingot, korot, vuokratulot, myyntivoitot

Eläkkeisiin liittyviä verotuskysymyksiä
Asiantuntija(t)
   
  • Johtava veroasiantuntija Taneli Lallukka, Pääkaupunkiseudun verotoimisto

Asiantuntijan esittely
   
Taneli Lallukka työskentelee Verohallinnossa kansainvälisen henkilöverotuksen johtavana asiantuntijana. Hän on ollut laatimassa Verohallinnon nettopalkkaohjetta ja useita muita kansainvälistä verotusta käsitteleviä ohjeita.
Hinta
    580,00€/hlö + alv 24%
Muu informaatio
    Osallistuminen etäyhteydellä,
tieto ilmoittautumislomakkeen lisätietoihin: "etänä"

Klo 8.45 Tervetulokahvit ja ilmoittautuminen
Klo 9.15 Koulutus alkaa
Lounas
Klo 16.00 Koulutus päättyy
Ilmoittautumiset
    09.11.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Esteen sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme koko hinnan. Osallistujalle lähetetään vahvistus koulutuksen toteutumisesta ja osallistumisohjeet erikseen ennen koulutusta.

Maksuehto 10 pv netto. Laskutuslisä paperilaskuista 5 euroa.
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon


Tulostettava versio