Rahoituslaskelman laadinta


Kuvaus
    Tämä koulutus perustuu yhdessä tekemiseen: teorian sijaan rahoituslaskelma tehdään yhdessä rivi riviltä excelillä niin, että osallistuja oppii ”itse nappeja painelemalla” konkreettisen tekemisen kautta.

Mitä epävakaammaksi talous ja toimintaympäristö muuttuu, sitä tärkeämpää on ymmärtää mistä raha tulee ja minne sitä menee – erityisesti, kun taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut epävakaaksi. Suoriteperusteella laaditut tulos- ja taseraportit eivät kuvaa rahavirtoja. Maksuperusteella laadittu rahoituslaskelma taas esittää taseeseen aktivoitavien investointien, varastoon, saamisiin ja muuhun käyttöpääomaan sitoutuneen käyttöpääoman sekä lainojen noston ja lyhennysten vaikutuksen kassavirtaan maksuvalmiuteen. Siksi se on usein informatiivisempi ja ymmärrettävämpi ei-talousammattilaisille. Siksi rahoituslaskelman sisällyttäminen tilinpäätökseen ja osaksi yhtiön säännöllistä talousraportointia parantaa olennaisesti sen informatiivisuutta, käytettävyyttä ymmärrettävyyttä yrittäjän ja yritysjohdon kannalta. Rahoituslaskelma luo perustan kassaennusteiden laatimiselle sekä yrityksen maksuvalmiuden analysoimiselle.
Aika
    Ke 18.11.2020 klo 09:00 - 12:00
Paikka
    Salomonkatu 17 A-porras 11. krs (Autotalo), 00100 Helsinki
Tavoite
    Kurssilla opetellaan laatimaan rahoituslaskelma ja tulkitsemaan sitä. Tavoitteena on, että kirjanpitäjä, joka ei ole koskaan laatinut rahoituslaskelmaa, osaa laatia sen itsenäisesti. Koulutus toteutetaan työpajakurssina, jossa laaditaan yhdessä rahoituslaskelma vaihe vaiheelta Excel-pohjaa käyttäen. Tämän jälkeen käydään yksityiskohtaisesti läpi, miten rahoituslaskelmaa luetaan ja mitä se kertoo.

Tilitoimistojen järjestelmistä on saatavissa myös automaattisia rahoituslaskelmia. Useimmiten ne eivät kuitenkaan ole käyttökelpoisia sellaisenaan, vaan kirjanpitäjän pitää kuitenkin itse ymmärtää rahoituslaskelman logiikka ja perusteet itse ja osata joko tehdä niihin oikaisuja tai ymmärtää miten kirjaukset tulee tehdä, jotta rahoituslaskelma-automatiikka toimii oikein. Rahoituslaskelman tulkitseminen ja sen käyttäminen raportointiin asiakasyhtiölle edellyttää myös sen tuntemista
Sisältö
    Työkaluna käytetään Exceliä, joten osallistujilta odotetaan sujuvaa otetta Excelin peruskäyttöön, mutta excelin perustaidot riittävät. Jokaisella osallistujalla pitää olla mukana oma tietokone, jossa on excel valmiina.

Kurssilla käytetään pohjana oikeaa esimerkkiyritystä ja laaditaan sen pohjalta rivi riviltä epäsuora rahoituslaskelma. Sen pohjalta käydään läpi myös, miten suora rahoituslaskelma laaditaan. Jokaisen rivin kohdalla selitetään seikkaperäisesti, mistä miten kukin luku tuotetaan. Kurssilla ei käydä läpi harvinaisia erikoistapauksia, vaan kurssilla laadittava rahoituslaskelma vastaa sisällöltään osakeyhtiön kirjanpitäjän käytännön työssä useimmiten eteen tulevia perustilanteita.

Kurssiin liittyy itsenäisesti tehtävä etätehtävä, jossa osallistujat laativat vastaavanlaisen rahoituslaskelman kuin kurssilla ja saavat siihen malliratkaisun.
Asiantuntija(t)
   
  • HT-tilintarkastaja Miki Lehtomäki, Lehtomäki Audit Oy

Asiantuntijan esittely
   
HT Miki Lehtomäellä on 15 vuoden laaja-alainen käytännön kokemus taloushallinnon, kirjanpidon ja tilintarkastuksen vaativista asiantuntijatehtävistä tilintarkastajana, CFO:na, controllerina ja taloushallinnon kouluttajana. Hän on ollut mukana sadoissa eri kokoisten ja muotoisten yhteisöjen tilintarkastuksissa ja erityistilintarkastuksissa. HT Lehtomäki on eloisa ja käytännönläheinen kouluttaja, joka on saanut erityistä kiitosta johdonmukaisesta, loogisesta ja kiinnostavasta esitystavasta sekä käytännönläheisestä lähestymistavasta, jossa asiaa käsitellään konkreettisin esimerkein.
Hinta
    365,00€/hlö + alv 24%
Lisätietoja
    Oma kannettava mukaan, jossa on excel.
Muu informaatio
    Ilmoittautuminen klo 8.30
Koulutus alkaa klo 9.00
Koulutus päättyy klo 12.00

Lounas Autotalon Factoryssä (buffet)
Ilmoittautumiset
    17.11.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Esteen sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme koko hinnan. Osallistujalle lähetetään vahvistus koulutuksen toteutumisesta ja osallistumisohjeet erikseen ennen koulutusta.

Maksuehto 10 pv netto. Laskutuslisä paperilaskuista 5 euroa.
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

   
Huom!
   
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon


Tulostettava versio