Lama-ajan tilinpäätös - tilinpäätöksen laatiminen taloudellisesti epävarmassa ja haastavassa tilanteessa - WEBINAARIIlmoittaudu koulutukseen
Kuvaus
    Taloudellisesti vaikeana aikana tilinpäätöksen laatijalta vaaditaan normaalia suurempaa huolellisuutta. Yhtiön toiminnassa ja tuloskehityksessä on saattanut tapahtua suuriakin muutoksia. Marginaalit ovat pienempiä, arvionvaraisten tekijöiden perusteet ovat usein muuttuneet ja tilinpäätösperiaatteita joudutaan tarkastelemaan uudessa valossa. Miten taloudellisesti vaikea ja epävarma tilanne vaikuttaa tilinpäätöksen laatimiseen ja mitä hallituksen pitää ymmärtää huomioida uskaltaakseen kirjoittaa nimensä tilinpäätöksen alle?
Aika
    Ti 15.12.2020 klo 09:00 - 11:00
Paikka
    WEBINAARI
Tavoite
    Koulutus tarjoaa erityisesti kirjanpitäjille tietoja ja näkökulmia siihen, miten nykyinen epävarma taloustilanne sekä siitä johtuvat muutokset ja riskit yrityksen liiketoiminnassa ja toimintaympäristössä pitäisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laatiessaan. Hallituksen jäsenet saavat ymmärryksen siitä, mihin heidän tulisi kiinnittää huomiota, mitä kysyä ja millaisia muutoksia kenties edellyttää tilinpäätökseen ennen sen allekirjoittamista.
Sisältö
    Tarkastelussa ovat tilinpäätöksen kaikki osat nimenomaan heikosta ja epävarmasta taloustilanteesta aiheutuvien riskien ja muutosten näkökulmasta. Miten tunnistaa kriittiset tase-erät ja arvioida kuhunkin taseen erään vaikuttavia riskejä? Voiko menon siirtää kirjattavaksi myöhemmin aktivoimalla ne? Milloin pitää kirjata luottotappio, varaus tai arvonalennus, mitä tulojen ja tuottojen jaksottamisessa pitää ottaa huomioon? Mitä liitetietoja tilinpäätöksessä pitää antaa ja miten taseen ulkopuolisia vastuut ja vastuusitoumukset esitetään? Miten tilikauden jälkeiset tapahtumat tai toiminnan jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus vaikuttaa tilinpäätöksen laatimiseen? Mitä tilinpäätöksen laatimista koskevien säädösten edellyttämä oikea ja riittävä kuva tarkoittaa, entä olennaisuus- ja varovaisuusperiaate? Uskaltaako osinkoa jakaa ja miten paljon, entä mitä rajoituksia epävarma aika tuo yhtiön lähipiirille tehtäviin maksuihin? Mikä on yhtiön johdon sekä toisaalta kirjanpitäjän ja tilitoimiston vastuu tilinpäätöksen antaman kuvan ja tietojen oikeellisuudesta sekä riittävyydestä? Missä tilanteissa ja miten vastuu voi realisoitua? Mihin asioihin tilintarkastaja kiinnittää huomiota ja mikä johtaa huomautukseen tilintarkastuskertomuksessa
Asiantuntija(t)
   
  • HT-tilintarkastaja Miki Lehtomäki, Lehtomäki Audit Oy

Asiantuntijan esittely
   
HT Miki Lehtomäellä on 15 vuoden laaja-alainen käytännön kokemus taloushallinnon, kirjanpidon ja tilintarkastuksen vaativista asiantuntijatehtävistä tilintarkastajana, CFO:na, controllerina ja taloushallinnon kouluttajana. Hän on ollut mukana sadoissa eri kokoisten ja muotoisten yhteisöjen tilintarkastuksissa ja erityistilintarkastuksissa. HT Lehtomäki on eloisa ja käytännönläheinen kouluttaja, joka on saanut erityistä kiitosta johdonmukaisesta, loogisesta ja kiinnostavasta esitystavasta sekä käytännönläheisestä lähestymistavasta, jossa asiaa käsitellään konkreettisin esimerkein.
Hinta
    250,00€/hlö + alv 24%
Ilmoittautumiset
    14.12.2020 mennessä
Peruutusehdot
    Esteen sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme koko hinnan. Osallistujalle lähetetään vahvistus koulutuksen toteutumisesta ja osallistumisohjeet erikseen ennen koulutusta.

Maksuehto 10 pv netto. Laskutuslisä paperilaskuista 5 euroa.
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.


Ilmoittaudu koulutukseen

Tulostettava versio